Klub Českých Turistů

odbor TJ Nový Jičín

KČT Nový Jičín » Fotogalerie » Za jarní sněženkou na Polaneckou nivu

ZA JARNÍ SNĚŽENKOU NA POLANECKOU NIVU

Za krásného počasí nás 26 účastníků vlakového výletu navštívilo přírodní rezervaci Polanecká niva. Prošli jsme mezi meandry Odry, lesními a lučními koberci kvetoucích sněženek včetně soustavy jistebnických rybníků s kachnami, labutěmi - ty právě z hnízd vyvádějí mladé. 
Po občerstvení v jistebnické cukrárně jsme odjeli domů. Je to opravdu hezká část přírody novojičínska a určitě se tam za rok podíváme znovu.

Vedoucí výletu: Jiří Pauk

Foto: Helena Strnadlová