Klub Českých Turistů

odbor TJ Nový Jičín

ONDŘEJNÍK