Klub Českých Turistů

odbor TJ Nový Jičín

KČT Nový Jičín » Titulní strana

NEJBLIŽŠÍ TURISTICKÉ AKCE

AKTUALITY

03. 02. 2021 · Výroční členská schůze

Statutární orgán KČT z důvodů omezujících opatření způsobených epidemií koronaviru SARS CoV-2 rozhodl o jednání konference odboru KČT vzdáleně s elektronickým hlasováním, tedy per rollam, a to na základě pravidel stanovených jednacím řádem - viz přiložený soubor.
V jednacím řádu je stanoveno, jakým způsobem probíhá hlasování per rollam ke schválení Usnesení a také uvádí, za jakých podmínek je konference odboru usnášeníschopná.
Na vaše e-mailové adresy, které máme k dispozici, vám 10.2.2021 pošleme program konference, jednací řád, návrh Usnesení, zprávy a podklady k bodům programu konference. Poté budete mít 10 dnů, abyste se s podklady seznámili a do 20.2.2021 zašlete e-mailovou zprávu s údaji o vašem hlasování k jednotlivým bodům Usnesení.

Prosím, abyste se do hlasování zapojili v maximální míře, abychom nemuseli hlasování opakovat.

                                                                      Děkuji všem za pochopení
                                                             Martina Fiedlerová, předsedkyně odboru

Soubory ke stažení: jednaci-rad-organu-kct-pro-rozhodovani-per-rollam.doc · jednaci-rad-organu-kct-pro-rozhodovani-per-rollam.docx

03. 02. 2021 · Zrušení turistické akce

Vážení turisté,

doba není příznivá společným srazům a podobným akcím. Proto se ani nemůže konat zimní sraz na Trojačce v sobotu 6. 2. 2021.

 Nezbývá nám, než si udělat individuální výlet do přírody a udělat tak něco pro své zdraví a kondici.

              Mějte se hezky v této těžké době a snad brzy na viděnou na některém z výletů.

                                                                                       Martina Fiedlerová

17. 01. 2021 · Pojďme na chaty - vyhlášení soutěže

Příští týden ve čtvrtek odstartuje druhý ročník soutěže Pojďme na chaty 2021, která je tematicky zaměřená na turistické chaty, tentokrát v Beskydech a Jeseníkách. Jedná se rovněž o pokus, jak turistiku trochu modernizovat s využitím moderních digitálních technologií. Na Moravskoslezské oblasti spolupracujeme se společnosti Duofox Technologies, která vytvořila a provozuje mobilní aplikaci Peakpoint. A tu my právě používáme. Je potřeba se tam zaregistrovat (pokud nemáš účet) a přihlásit k výzvě Pojďme na chaty 2021.

Webové stránky Peakpointu:  https://peakpointapp.com

Pojďme na chaty 2021 - spočívá v tom, že turista navštíví všechny vybrané chaty a tuto návštěvu potvrdí v mobilní aplikaci Peakpoint. No a až navštíví všechny, tak se zaregistruje do slosování. Nemáme v tuto chvíli zatím seznam všech cen, ale předběžně máme přislíbeno jedno předplatné časopisu Turista, nějaké publikace a "měkké dárky". O dalších výhrách bude rozhodnuto podle výše případných dotací - takže bude upřesněno později. Ukončení soutěže bude na konci října, resp. počátkem listopadu 2021.

Hlavní stránka soutěže:  https://www.kct-msk.com/pojdme-na-chaty

Budeme rádi, když se zapojíte, případně, když vyzkoušíte tu mobilní aplikaci a dáte zpětnou vazbu, jakým způsobem se Vám dařilo a jestli jste našli využití.

V případě jakýchkoliv dotazů k soutěži nebo k mobilní aplikaci Peakpoint mě samozřejmě neváhejte kdykoliv kontaktovat. Vynasnažím se Vám být v tomto směru nápomocen.

Za výbor MS oblasti KČT - Ondra Burel, mail  Ondrasek.bur@seznam.cz

 

Soubory ke stažení: pojdme-na-chaty-2021-plakat-1.pdf

17. 01. 2021 · Informace pro členy

Informujeme vás, že členské příspěvky KČT můžete uhradit v prodejně Bylinka na ul. Lidická 8 (bývalá tiskárna), až do pátku 22. ledna 2021 v otevíracích hodinách - dopoledne od 9 do 12.30 hod. a odpoledne od 13:30 do 15 hodin.

Pozdější termíny - individuálně, po dohodě s Martinou Fiedlerovou přes e-mail kctnj@seznam.cz nebo tel. 739 161 845.

03. 01. 2021 · Informace pro členy

Úhrada členských příspěvků na rok 2021 - doplnění informace z 27.12.2020

Vzhledem k tomu, že nebude možné svolat výroční schůzi v lednu 2021, můžete úhradit členské příspěvky dne 5. ledna 2021 u Ing. Martiny Fiedlerové, ul. Žižkova 19 v době mezi 10:00 - 11:30 nebo 14:00 - 17:00 hod. Prosíme o respektování nařízení vlády - roušky a v případě, že se vás dostaví více ve stejném čase, dodržování rozestupů 2 metry.

Pokud se nebudete moci v daném termínu dostavit, můžete příspěvky uhradit v prodejně Bylinka na ul. Lidická 8 (bývalá tiskárna), a to ve dnech 7. - 8. a 11. - 15. ledna 2021 v otevíracích hodinách - dopoledne od 9 do 12.30 hod. a odpoledne od 13:30 do 15 hodin.

Jiné termíny - individuálně, po dohodě s Martinou Fiedlerovou přes e-mail kctnj@seznam.cz nebo tel. 739 161 845.

- MF -

 

starší aktuality »