Klub Českých Turistů

odbor TJ Nový Jičín

KČT Nový Jičín » Zápis ze schůze výboru KČT, odbor TJ Nový Jičín ze dne 18.7.2017

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU KČT, ODBOR TJ NOVÝ JIČÍN ZE DNE 18.7.2017

Přítomni: M. Fiedlerová, I. Klimčíková, Vl. Čejková, I. Čejka, R. Matušová, J. Kiralová, J. Holišová
Nepřítomni: ---

PROGRAM SCHŮZE:

1. Informace z VH TJ Nový Jičín (zasláno všem E-mailem 27.6.2017) a s tím související odsouhlasení postupu při výběru příspěvků od roku 2018 a za rok 2017

2. Nastavení nového ceníku na Skurečené od roku 2018 

3. Informace z TOM - tábor na Skurečené

4. Uspořádané akce 

    10. 6. - Chočské vrchy  (Sl. Kácal)
    17. 6.  Hostýnské vrchy ( O. Obšívač - 7 turistů)
    24. 6.  Polské Beskydy  (J. Pauk)
    2.-7. 7. Vysoké Tatry (J. Pauk)
   15.7. - Heřmánky-Tošovice-Odry  - nekonalo se kvůli zdravotním problémům vedoucího akce

5. Nové akce

    22.7.   Mokřady Stonávky (Sl. Kácal)
    29.7.  Veřovice - Červený Kámen - Kopřivnice  (O. Obšívač)
     5.8.    Čermná - Heřmánky - Jakubčovice   (O. Obšívač)
    12.8.  Veřovice - Bačův vrch - Rožnov p.R.   (O. Obšívač)
    19.8.  Jeseníky (M. Mikuš)

6. Diskuse

------------------------------------

Ad 1) Všichni členové výboru obdrželi dne 27.6.2017 mailem Zápis z valné hromady TJ Nový Jičín z.s., konané dne 14.6.2017 a Usnesení z jedníní valné hromady Tělovýchovné jednoty Nový Jičín z.s., konané dne 14.6.2017 – čímž byli s průběhem jednání a výsledky seznámeni.

Úkolem schůze VV KČT odboru TJ Nový Jičín bylo stanovit princip vybírání příspěvků vč. odvodu pro TJ na letošní rok a od roku 2018.

První předložený návrh předsedkyní odboru (zaslán členům výboru předem e-mailem 5.7.2017)

použít od roku 2018 jako odvod pro TJ naše oddílové příspěvky, které v současné době jsou: děti a senioři 30,- Kč, dospělí 50,- Kč, rodina 70,- Kč. Nově by se srovnal příspěvek pro seniory a dospělé na 100,- Kč, děti na 50,- Kč a rodina 200,- Kč. TOMíci zaplatí příspěvek celých 100,- Kč.

Takže celkové příspěvky by se zvedly takto:

-          Děti    ze 180,- Kč na 200,- Kč     -  o 20,- Kč   (týká se asi 1 – 2 dětí)
-          Senioři ze 180,- Kč na 250,- Kč   -  o 70,- Kč
-          Dospělí z  280,- Kč na 330,- Kč     -  o 50,- Kč
-          Rodina z  510,- Kč na 640,- Kč     -  o 130,- Kč

Pro letošní rok byl navržen odvod příspěvků na TJ takto. Použít částku 5440,- Kč oddílových příspěvků. Dále budou členové odboru seznámeni se situací i s pravými důvody, které vedly TJ k tomuto kroku. U té příležitosti požádáme členy o dobrovolný příspěvek na letošní rok.

Druhý návrh přednesli manželé Čejkovi, a to rozdělení odboru do sekcí – „turistika“ a „Skurečená“ s tím, že náklady na příspěvky by nesli pouze členové zařazení do sekce „Skurečená“. Tento návrh nebyl ostatními členy výboru podpořen a byl shledán nejasným a komplikovaným. Navíc neřeší problematiku příspěvků, protože odbor je členem TJ jako celek a všichni členové našeho odboru mají stejná práva účastnit se činnosti odboru a také stejné povinnosti vůči odboru vč. úhrady příspěvků.

Při hlasování byl počtem 5 hlasů ze 7 (Klimčíková, Kiralová, Matušová, Holišová, Fiedlerová) odsouhlasen první návrh. Manželé Čejkovi se zdrželi hlasování.

Při projednávání návrhů manželé Čejkovi sdělili ostatním členům výboru, že od 1.1.2018 odchází z našeho odboru.

Ad 2) Projednávalo se nastavení cen za ubytování na Skurečené. Navrženo bylo:

- pro členy KČT, odboru TJ Nový Jičín – ponechání současných cen a výhod
- pro ostatní cena za nocleh 150,- Kč a dále při obsazení 1-3 lidmi minimální cena za chalupu na 1 noc 500,- Kč, cena za pobyt minimálně 1000,- Kč (1 – 2 noci) – pro členy KČT vč. dotací
- současně ti členové KČT, odboru TJ Nový Jičín, kteří využívají výhod bezplatného pobytu na Skurečené (brigádníci, členové výboru, vedoucí akcí), zaplatí jednorázový roční poplatek 100,- Kč na režii.
- Nový ceník bude platný od 1.1.2018.

Tento návrh byl při hlasování schválen počtem 5 hlasů ze 7 (Klimčíková, Kiralová, Matušová, Holišová, Fiedlerová). Manželé Čejkovi se zdrželi hlasování.

S informacemi o nových příspěvcích a cenách na Skurečené od roku 2018 budou členové odboru seznámeni do konce září 2017

Zajistí: Martina Fiedlerová

Ad 3) Informace z tábora oddílu TOM Ještěrky na Skurečné – 1. – 11. 7. 2017

Účastnilo se 21 dětí, 3 vedoucí – Jana Holišová, Ivana Ohneiserová, Blanka Palacká, dále kuchařka a její pomocník.
Program byl zaměřen na turistiku a sport v přírodě.
Počasí bylo spíše chladnější, časté přeháňky.

Ad 4) Zhodnocení proběhých akcí

10. 6. - Chočské vrchy  (Sl. Kácal) – dvoudenní zájezd – komplikace na cestě tam – uzavřená silnice pod Strečnem – objížďka a časové zdržení. Z tohoto důvodu a špatné předpovědi počasí byl program zájezdu přehozen. 1. den výstup na Predný Čabrať (cestou zpět déšť), 2.den Velký Choč (slunečno horko). Část zájezdu zkrácená túra a koupání v přírodním termálním jezírku v Lúčkách.

17. 6.  Hostýnské vrchy ( O. Obšívač - 7 turistů) – Rusava – Hostýn – Bystřice pod Hostýnem, celkem 14 km.Návštěva katedrály a křížové cesty na Hostýně

24. 6.  Polské Beskydy  (J. Pauk) – dle informací od účastníků byla k vidění krásná krajina, trasy byly zajímavé. Hodnoceno kladně. Zájezd nebyl plný, skončil s mírnou ztrátou cca 500 Kč

2.-7. 7. Vysoké Tatry (J. Pauk) – Ubytování v retro hotelu Morava – bezvadné. Byly připraveny trasy pro „rafany“ i méně náročné. Pro plánování delších a vzdálenějších tras byl částečně problém časový harmonogram výdeje snídaní a večeří v hotelu. Část účastníků absolvovala i vlastní trasy. Vedoucího zájezdu kousl jelen, protože mu dal jen malou svačinu. Vedoucímu byla nabídnuta možnost ubytování ve stejném hotelu i příští rok. Toto se setkalo s ohlasem u účastníků a v současné době je již nabídnuto členům odboru k přihlášení. Termín potvrzení je 15.8.2017.

15.7. - Heřmánky-Tošovice-Odry  - nekonalo se kvůli zdravotním problémům vedoucího akce

Ad 5) Plánované akce:

    22.7.  Mokřady Stonávky (Sl. Kácal) – zatím volná místa
    29.7.  Veřovice - Červený Kámen - Kopřivnice  (O. Obšívač)
     5.8.   Čermná - Heřmánky - Jakubčovice   (O. Obšívač)
    12.8.  Veřovice - Bačův vrch - Rožnov p.R.   (O. Obšívač)
    19.8.  Jeseníky (M. Mikuš) – změna vedoucího zájezdu

Ad 6) DISKUSE:

---

Termín příští schůze: V úterý dne 22.8.2017 v 18:00 hodin na TJ

Zapsala: M. Fiedlerová