Klub Českých Turistů

odbor TJ Nový Jičín

KČT Nový Jičín » Kompletní plán akcí » Hory Balkánu (s CK Pamir 7000)

HORY BALKÁNU (S CK PAMIR 7000)

13. 10. 2018 - 20. 10. 2018
Pěší, organizuje Sl. Kácal, KČT, odbor TJ Nový Jičín, autobus vlastní

K této turistické akci jsou přiloženy následující soubory:
balkan.pdf · hory-balkanu-program.doc · zajezd-na-balkan-propozice.docx

Akce je určena pro zdatnější i méně zdatné turisty, kteří se běžně pohybují v horách. Pro ty, kteří mají rádi divokou, nespoutanou a neporušenou přírodu spolu s poznáváním a návštěvou historických památek, jako jsou hrady a kláštery. Nahlédneme do kaňonu řeky TARA , který je nejhlubší v Evropě.

ODJEZD Z NOVÉHO JIČÍNA: ve večerních hodinách v pátek 12.10. 2018

Čas odjezdu a případná další nástupní místa budou ještě upřesněny.

Cena:  7.200 Kč

Cena zahrnuje: dopravu busem po celou dobu akce se všemi příslušnými poplatky a 2 řidiči, 6x nocleh v hotelu se snídaní, mapové podklady, organizační zabezpečení, horského průvodce dle platné legislativy

Ubytování v hotelích se snídaní.

Předpokládaný program - viz příloha.

Závazné přihlášky adresujte na e-mail : slavek-hory@seznam.cz, případně SMS na tel. 732 741 589 (uvést celé jméno)  v terminu do konce března 2018.

Prosím, aby svou přihlášku potvrdili i ti, kteří se již hlásili na výroční schůzi, případně dříve.

S přihlášením je nutno uhradit zálohu ve výši 3 600 Kč na účet : 240 082 5190/2010 , variab.symbol 181012 , do popisu: jméno a název akce : BALKÁN

Doplatek ve výši 3 600 Kč uhradit do konce června 2018 se stejnými údaji.

Pozn.: Není nutno s sebou brát zásoby jídla, stačí pokrýt první den. Každý den bude možno jídlo zakoupit v cenách obdobných, jako v ČR.

Není nutný pas. Každý účastník musí mít sjednáno pojištění do zahraničí.

Případné doplňující informace budou na webu: www.kctnj.cz nebo ve vývěsní skříňce na ul. Lidická.

Zájezd je pořádán ve spolupráci s CK PAMIR7000. 

                                                                                             Za KČT, odbor TJ Nový Jičín

                                                                                           Slavomír Kácal – vedoucí zájezdu